IT Health Check (ITHC)

IT Health Check (ITHC)

IT Health Check (ITHC) Nedır?

İngilizceden Türkçeye “Bilişim Teknolojileri Sağlık Kontrolü” olarak çevrilen ITHC, kurum ve kuruluşlarda bilgisayar sistemi için gerekli olan bir BT güvenlik değerlendirmesidir.

BT Sağlık Kontrolü (ITHC), kuruluşunuzun BT sistemlerini uçtan uca fotoğrafını çekerek analizini yapmaktadır. Böylece kuruluşunuzun siber güvenliği için bağımsız bir değerlendirme sağlanır. Kuruluşunuzun dış ve iç sistemlerinin yetkisiz erişime veya değişime karşı korunmasına dair bir güvence sağlamayı amaçlar. ITHC kapsamında genel olarak aşağıda başlıklar incelenmektedir:

  • Dış / iç ağ ve sistem güvenlik açığı değerlendirmeleri
  • Dış / iç ağ ve sistem penetrasyon testleri
  • Web uygulama penetrasyon testleri
  • Host konfigürasyon güvenlik analizleri
  • Veri tabanı konfigürasyon güvenlik analizleri
  • Güvenlik duvarı konfigürasyon güvenlik analizleri

İnceleme sonrası belirlenen güvenlik açıkları, etkili risk düzeltme çözümleri ile birlikte net ve ölçülebilir sonuçlar sunan bir rapor hazırlanarak kuruluşunuza sunulur.

ITHC Genel Adımları

Kapsam Belirleme: Analiz çalışmalarından önce ITHC gereksinimleri ve test kriterleri belirlenir.

Keşif: Test sürecine yardımcı olabilecek kamuya açık bilgileri pasif olarak toplanır. Örneğin kullanıcı adları, e-posta adreslerin, daha önce tehlikeye atılan kimlik bilgileri vb. belirlenir.

Değerlendirme: OWASP, OSSTMM ve NSCS tarafından halka açık olarak sunulan yapılandırma kılavuzları gibi endüstri standardı metodolojileri kullanarak, kapsamdaki her alan güvenlik açıklarını ve güvenlik zayıflıklarını tespit etmek için test edilir.

Raporlama: Testlerin sonuçlandırılmasıyla sonuçlar analiz edilir. Testin kapsamını ve belirlenen tüm risklerle birlikte kullanılan metodolojiyi ortaya koyan eksiksiz bir rapor hazırlanır.

Yeniden test: İyileştirmeler sonucunda tüm tespit edilen sorunların başarıyla çözüldüğünden emin olmak için sistemler yeniden test edilir.

ITHC Faydaları

Birçok kuruluşta BT ürünlerinin kurulum ve konfigürasyonu default veya yanlış yapılmaktadır. Bu durum var olan kaynaklardan faydalanmanın önüne geçebilir ve konfigürasyon hatalarından (sistemin sağlıklı çalışamamasından) dolayı sisteminizin aksamasına neden olabilir. Devamında hem iş gücü kaybına hem iş akışınızın bir noktada sekteye uğramasına neden olur. Uçtan uca birçok farklı donanım bileşeni ve veri tabanı konfigürasyonlarının kontrol edilmesi, var olan donanım kaynaklarından (CPU, Memory, Disk, Network) ne kadar verimli faydalandığının öğrenilmesini sağlar.

ITHC  ile dahili sistemler, ağ altyapısında veya bir dahili cihazın bilerek veya istemeden başka birinin güvenliğini etkilemesine izin verebilecek bireysel sistemler üzerinde önemli bir zayıflık bulunmadığından emin olmanızı sağlar.

PageSpeed Ninja ile optimize edildi